THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 57 (56): Ẩn náu bên Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 57 (56): Ẩn náu bên Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 57 (56): Ẩn náu bên Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 57 (56):

Ẩn náu bên Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.

(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai họa khổ đau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT