Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

 Thánh Vịnh 80 (79):

Lạy Thiên Chúa,
xin thăm nom vườn nho của Chúa

(1) Phần ca trưởng. Ðiệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.
 
 
    (2) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
    Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giu-se
    như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
    Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN