THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

 Thánh Vịnh 80 (79):

Lạy Thiên Chúa,
xin thăm nom vườn nho của Chúa

(1) Phần ca trưởng. Ðiệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.
 
 
    (2) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
    Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giu-se
    như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
    Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT