TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Đọc Ngày Thứ Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Đọc Ngày Thứ Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng

Kinh Đọc Ngày Thứ Sáu

 

Thứ Sáu

Cầu cho lương dân được ơn Đức Tin

KINH TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa Cha nhân từ, / Đấng toàn năng hằng hữu, / Chúa đã tạo dựng loài người giống hình ảnh Chúa,/ Và sai Con Chúa xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. / Xin Chúa thương đến các dân tộc / Mà đa số chưa nhận biết Chúa, / Nhất là dân tộc Việt Nam chúng con,/ Để tất cả tin nhận Chúa là Chúa tể vạn vật, / Là Cha chung của mọi người, / Hầu được làm con Chúa, / Và được hiệp thông trong Thánh Thần, với Nhiệm Thể Chúa Kitô. Lạy Chúa Cứu Thế rất khoan dung, / Chúa đã xuống trần gian để phục vụ nhân loại,/ Chia sẻ đau khổ với con người, / Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, / Chữa lành các bệnh tật, / Và giải thoát các tội nhân, / Chúa đã chết để cứu chúng con được sống, / Và trước khi lên trời, Chúa đã truyền dạy : / “Hãy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, / để chinh phục mọi người về với Chúa./ Xin Chúa vì công nghiệp các Thánh Tử Đạo Việt Nam , / Thương đến đất nước chúng con, / Nhất là muôn vàn người Việt Nam chưa nhìn biết Chúa, / Để họ được nghe giảng Tin Mừng, / Được nhập đoàn chiên Chúa, để hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, / xin canh tân và thánh hoá mọi tín hữu, / để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô, / nên ánh sáng trần gian soi cho nhiều ng ư ời tìm thấy chân lý./ Xin cho dân Chúa nhiệt thành truyền bá Phúc Âm, / Tận dụng mọi khả năng giúp việc truyền giáo, / cho nhiều người hiến thân mở rộng Nước Chúa, / ra đi hoạt động trong cánh đồng truyền giáo Việt Nam này./

Lạy Chúa, / Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Chúa / Và làm từ mẫu chúng con, / xin Chúa nghe lời Mẹ cầu bầu, / ban cho muôn dân mau được nhận biết chân lý,/ cho mọi người Việt Nam sớm tìm được chính lộ, / để tin thờ Một Chúa Ba Ngôi, là Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT