THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Kinh Đọc Ngày Thứ Sáu

 

Thứ Sáu

Cầu cho lương dân được ơn Đức Tin

KINH TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa Cha nhân từ, / Đấng toàn năng hằng hữu, / Chúa đã tạo dựng loài người giống hình ảnh Chúa,/ Và sai Con Chúa xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. / Xin Chúa thương đến các dân tộc / Mà đa số chưa nhận biết Chúa, / Nhất là dân tộc Việt Nam chúng con,/ Để tất cả tin nhận Chúa là Chúa tể vạn vật, / Là Cha chung của mọi người, / Hầu được làm con Chúa, / Và được hiệp thông trong Thánh Thần, với Nhiệm Thể Chúa Kitô. Lạy Chúa Cứu Thế rất khoan dung, / Chúa đã xuống trần gian để phục vụ nhân loại,/ Chia sẻ đau khổ với con người, / Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, / Chữa lành các bệnh tật, / Và giải thoát các tội nhân, / Chúa đã chết để cứu chúng con được sống, / Và trước khi lên trời, Chúa đã truyền dạy : / “Hãy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, / để chinh phục mọi người về với Chúa./ Xin Chúa vì công nghiệp các Thánh Tử Đạo Việt Nam , / Thương đến đất nước chúng con, / Nhất là muôn vàn người Việt Nam chưa nhìn biết Chúa, / Để họ được nghe giảng Tin Mừng, / Được nhập đoàn chiên Chúa, để hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, / xin canh tân và thánh hoá mọi tín hữu, / để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô, / nên ánh sáng trần gian soi cho nhiều ng ư ời tìm thấy chân lý./ Xin cho dân Chúa nhiệt thành truyền bá Phúc Âm, / Tận dụng mọi khả năng giúp việc truyền giáo, / cho nhiều người hiến thân mở rộng Nước Chúa, / ra đi hoạt động trong cánh đồng truyền giáo Việt Nam này./

Lạy Chúa, / Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Chúa / Và làm từ mẫu chúng con, / xin Chúa nghe lời Mẹ cầu bầu, / ban cho muôn dân mau được nhận biết chân lý,/ cho mọi người Việt Nam sớm tìm được chính lộ, / để tin thờ Một Chúa Ba Ngôi, là Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT