Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn xin thăm nom vườn nho của Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xin thăm nom vườn nho của Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

 Thánh Vịnh 80 (79):

Lạy Thiên Chúa,
xin thăm nom vườn nho của Chúa

(1) Phần ca trưởng. Ðiệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.
 
 
    (2) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
    Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giu-se
    như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
    Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN