Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 58 (57): Có thực các người phán quyết công minh?. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 58 (57): Có thực các người phán quyết công minh?. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 58 (57): Có thực các người phán quyết công minh?

 Thánh Vịnh 58 (57):

Có thực các người phán quyết công minh?

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Ða-vít. Se sẽ.

(2) Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN