Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 2: Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 2: Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 2: Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

 Thánh Vịnh 2:

Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

(1) Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

(2) Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại Ðức Chúa,
chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN