TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B | 17:30 NGÀY 2-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 99 (98): ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 99 (98): ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 99 (98): ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh

 Thánh Vịnh 99 (98):

ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh

    (1) CHÚA là Vua hiển trị : chư dân phải rụng rời;
    Người ngự trên các thần hộ giá : địa cầu phải chuyển rung.

     (2) Ở Xi-on, CHÚA quả là vĩ đại, Người trổi vượt trên tất cả mọi dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT