Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn còn ÐỨC CHÚA thì nhân từ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn còn ÐỨC CHÚA thì nhân từ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 36 (35): Ác nhân thì độc dữ, còn ÐỨC CHÚA thì nhân từ

 Thánh Vịnh 36 (35):

Ác nhân thì độc dữ,
còn ÐỨC CHÚA thì nhân từ

(1) Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ÐỨC CHÚA. Của vua Ða-vít.

(2) Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN