Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn xin xót thương con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xin xót thương con. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 51 (50): Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

 Thánh Vịnh 51 (50):

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN