Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 118 (117): Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

 Thánh Vịnh 118 (117):

Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

  (1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (2) Ít-ra-en hãy nói lên rằng:
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (3) Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (4) Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (5) Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
  CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.

   (6) Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
  hỏi người đời làm chi tôi được?

   (7) Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
  tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

   (8) Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
  thì hơn tin cậy ở người trần gian.

   (9) Cậy vào thần thế vua quan,
  chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.

   (10) Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
  nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

   (11) Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
  nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

   (12) Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
  chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
  nhờ danh CHÚA, tôi đã diệt trừ chúng.

   (13) Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
  nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.

   (14) CHÚA là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi,
  chính Người cứu độ tôi.

   (15) Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
  trong doanh trại chính nhân:

   (16) "Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
  tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực."

   (17) Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
  để loan báo những công việc CHÚA làm.

   (18) Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
  nhưng không nỡ để tôi phải chết.

   (19) Xin mở cửa công chính cho tôi
  để tôi vào tạ ơn ÐỨC CHÚA.

   (20) Ðây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
  chỉ những người công chính mới được qua.

   (21) Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
  vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

   (22) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
  lại trở nên đá tảng góc tường.

   (23) Ðó chính là công trình của CHÚA,
  công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

   (24) Ðây là ngày CHÚA đã làm ra,
  nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

   (25) Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
  Lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.

   (26) Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
  cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
  Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.

   (27) ÐỨC CHÚA là Thượng Ðế, Người giãi sáng trên ta.
  Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.

   (28) Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
  xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
  lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

   (29) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN