Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 119 (118): Ca ngợi Lề Luật

 Thánh Vịnh 119 (118):

Ca ngợi Lề Luật

  A-lép

   (1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
  biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.

   (2) Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
  hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

   (3) Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.

   (4) Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
  truyền chúng con vâng giữ vẹn toàn.

   (5) Ước mong sao con hằng vững bước
  theo thánh chỉ Ngài ban.

   (6) Ðể con không xấu hổ
  khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.

   (7) Con thành tâm dâng lời cảm tạ
  vì được biết những quyết định công minh.

   (8) Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
  xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

   Bết

   (9) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?
  Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.

   (10) Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
  xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

   (11) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
  để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

   (12) Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

   (13) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
  các quyết định miệng Ngài phán ra.

   (14) Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
  hơn là được tiền rừng bạc bể.

   (15) Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
  đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.

   (16) Con vui thú với thánh chỉ Ngài
  chẳng quên lời Ngài phán.

   Ghi-men

   (17) Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
  để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

   (18) Xin mở mắt cho con nhìn thấy
  luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

   (19) Ở trên đời, con là thân lữ khách,
  mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.

   (20) Hồn con những khát khao mòn mỏi,
  hằng chờ mong quyết định của Ngài.

   (21) Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
  khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài!

   (22) Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
  vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

   (23) Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
  tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.

   (24) Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
  chỉ bảo con như những người cố vấn.

   Ða-lét

   (25) Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
  theo lời Ngài, xin cho con được sống.

   (26) Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
  xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.

   (27) Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
  để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

   (28) Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
  như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.

   (29) Xin giúp con tránh đường xảo trá
  và thương ban cho con luật pháp Ngài.

   (30) Ðường chân lý, này con đã chọn,
  quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

   (31) Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA,
  xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.

   (32) Ðược Chúa thương mở lòng mở trí,
  con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài.

   

   (33) Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
  con nguyện đi theo mãi đến cùng.

   (34) Xin cho con được trí thông minh
  để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

   (35) Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
  vì con ưa thích đường lối đó.

   (36) Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
  không ngả theo lợi lộc tiền tài.

   (37) Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
  và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

   (38) Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
  để người người kính sợ Thánh Danh.

   (39) Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
  vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao!

   (40) Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
  vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

   Vau

   (41) Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
  và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

   (42) Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
  vì con tin cậy ở lời Ngài.

   (43) Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
  vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

   (44) Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
  tới muôn thuở muôn đời.

   (45) Con thảnh thơi tiến bước,
  vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

   (46) Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
  lòng không chút hỗ ngươi.

   (47) Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
  và hết lòng yêu mến.

   (48) Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

   Da-in

   (49) Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
  lời ban niềm hy vọng cho con.

   (50) Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
  đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

   (51) Phường kiêu ngạo nặng lời chế diễu,
  nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.

   (52) Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
  và lòng đầy an ủi.

   (53) Con nổi giận với bọn ác nhân,
  vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.

   (54) Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
  giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.

   (55) Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
  và lạy CHÚA, con sẽ tuân thủ luật Ngài.

   (56) Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
  đó chính là nhiệm vụ của con.

   Khết

   (57) Lạy CHÚA, con đã nói:
  phần của con là tuân giữ lời Ngài.

   (58) Con hết lòng xin Chúa bao dung,
  xót phận con như lời Ngài đã hứa.

   (59) Con xét lại đường lối con đi,
  và quay gót trở về cùng thánh ý.

   (60) Con mau lẹ chứ không trì hoãn
  tuân theo mệnh lệnh Ngài.

   (61) Con bị lưới ác nhân vây bủa,
  Nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

   (62) Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
  vì quyết định của Ngài thật công minh.

   (63) Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa
  và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.

   (64) Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

   Tết

   (65) Lạy CHÚA, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,
  như lời Ngài đã phán.

   (66) Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
  vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.

   (67) Con lầm lạc khi chưa bị khổ,
  nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.

   (68) Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

   (69) Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
  nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.

   (70) Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
  phần con vẫn vui thú với luật Ngài.

   (71) Ðau khổ quả là điều hữu ích,
  để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.

   (72) Con coi trọng luật Chúa truyền ban
  hơn vàng muôn bạc triệu.

   Giốt

   (73) Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
  xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.

   (74) Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
  vì con trông cậy ở lời Ngài.

   (75) Lạy CHÚA, con biết: quyết định của Ngài thật công minh,
  Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.

   (76) Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
  theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

   (77) Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
  vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

   (78) Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
  phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.

   (79) Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
  mong sao họ quay về với con.

   (80) Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
  để con khỏi nhục nhã ê chề.

   Cáp

   (81) Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

   (82) Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
  con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

   (83) Dù có như bầu da gác bếp,
  con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.

   (84) Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm?
  Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

   (85) Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
  chẳng kể gì luật Chúa.

   (86) Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
  con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

   (87) Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
  nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.

   (88) Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
  thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

   La-mét

   (89) Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững
  đến ngàn đời, trên cõi trời cao.

   (90) Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
  Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.

   (91) Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
  vì muôn sự đều phục vụ Chúa.

   (92) Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
  gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.

   (93) Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
  vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.

   (94) Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
  bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.

   (95) Bọn gian ác rình hãm hại con,
  thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.

   (96) Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
  nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.

   Mêm

   (97) Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
  suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!

   (98) Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
  vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

   (99) Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
  vì con thường gẫm suy thánh ý;

   (100) am hiểu hơn các bậc lão thành,
  bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

   (101) Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
  cốt làm sao giữ được lời Ngài.

   (102) Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
  bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

   (103) Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
  ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

   (104) Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
  nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

   Nun

   (105) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
  là ánh sáng chỉ đường con đi.

   (106) Con đã thề và con xin cam kết
  giữ quyết định công minh của Ngài.

   (107) Lạy CHÚA, thân con bị muôn phần khổ nhục,
  theo lời Ngài, xin cho con được sống.

   (108) Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
  và dạy con biết những quyết định của Ngài.

   (109) Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
  song luật Ngài, con vẫn không quên.

   (110) Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
  nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

   (111) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
  vì đó là hoan lạc của lòng con.

   (112) Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
  mãi mãi cho đến cùng.

   Xa-méc

   (113) Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
  nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.

   (114) Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

   (115) Ði cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại,
  để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.

   (116) Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
  đừng để con thất vọng ê chề.

   (117) Xin phù trợ để con được cứu,
  và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.

   (118) Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
  vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.

   (119) Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
  nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.

   (120) Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
  quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.

   A-in

   (121) Con đã làm điều chính trực công minh,
  xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.

   (122) Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
  để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.

   (123) Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,
  trông lời hứa công chính của Ngài.

   (124) Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

   (125) Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh,
  để con được am tường thánh ý.

   (126) Ðã đến thời CHÚA ra tay hành động,
  vì người ta vi phạm luật Ngài.

   (127) Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
  quý hơn vàng, hơn cả vàng y.

   (128) Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
  lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

   

   (129) Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
  nên hồn con tuân giữ.

   (130) Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
  cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

   (131) Con há miệng và con hớp lấy,
  vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

   (132) Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn,
  như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.

   (133) Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước,
  chớ để sự gian tà chế ngự được con;

   (134) cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
  con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.

   (135) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.

   (136) Mắt này suối lệ tuôn rơi,
  bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.

   Xa-đê

   (137) Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
  quyết định của Ngài thật công minh.

   (138) Ngài đem thánh ý ban hành,
  thảy đều một mực chí thành chí công.

   (139) Lửa nhiệt thành làm con héo hắt,
  bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.

   (140) Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
  nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.

   (141) Dầu hèn mọn và bị người khinh dễ
  huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.

   (142) Công lý của Chúa: công lý trường tồn,
  luật Chúa truyền ban quả là chân lý.

   (143) Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
  mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.

   (144) Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
  xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.

   Cốp

   (145) Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.

   (146) Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
  để con tuân giữ thánh ý Ngài.

   (147) Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
  con hằng cậy trông ở lời Chúa.

   (148) Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
  để suy niệm lời hứa của Ngài.

   (149) Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

   (150) Bọn bất lương sống xa luật Ngài
  đã đến gần con mà bách hại.

   (151) Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con,
  mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.

   (152) Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu:
  Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

   Rết

   (153) Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
  vì con chẳng quên luật pháp Ngài.

   (154) Xin biện hộ và cứu chuộc con,
  theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

   (155) Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
  bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.

   (156) Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

   (157) Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
  nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.

   (158) Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
  lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.

   (159) Chúa thấy cho: lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,
  lạy CHÚA, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống.

   (160) Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
  mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

   Sin

   (161) Quan quyền bách hại con vô cớ,
  nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.

   (162) Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
  như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.

   (163) Ðiều giả dối, con chê con ghét,
  luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.

   (164) Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
  vì những quyết định công minh của Ngài.

   (165) Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
  chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

   (166) Lạy CHÚA, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
  mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi,

   (167) Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,
  hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.

   (168) Ðường con Chúa rõ mười mươi,
  huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

   Tau

   (169) Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy CHÚA,
  theo lời Ngài, xin mở trí cho con.

   (170) Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài,
  xin giải thoát cho, như lời Ngài đã hứa.

   (171) Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,
  vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.

   (172) Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát,
  mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.

   (173) Cầu mong Ngài ra tay phù trợ,
  vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.

   (174) Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
  luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

   (175) Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
  cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.

   (176) Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
  xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
  vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN