Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 112 (111): Hạnh phúc thay người công chính

 Thánh Vịnh 112 (111):

Hạnh phúc thay người công chính

  (1) Ha-lê-lui-a.
  Alép
  Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,
  Bết
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

   Ghi-men
  (2) Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  Ða-lét
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

   
  (3) Gia đình họ phú quý giàu sang,
  Vau
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

   Da-in
  (4) Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành:
  Khết
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

   Tết
  (5) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  Giốt
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

   Cáp
  (6) Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  La-mét
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

   Mêm
  (7) Họ không lo phải nghe tin dữ,
  Nun
  hằng an tâm và tin cậy CHÚA,

   Xa-méc
  (8) luôn vững lòng không sợ hãi chi
  A-in
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

   
  (9) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  Xa-đê
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
  Cốp
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.

   Rết
  (10) Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  Sin
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon,
  Tau
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN