Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 113 (112): Danh Chúa đáng ca ngợi

 Thánh Vịnh 113 (112):

Danh Chúa đáng ca ngợi

  (1) Ha-lê-lui-a.
  Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi,
  Nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!

   (2) Chúc tụng danh thánh CHÚA,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

   (3) Ca ngợi danh thánh CHÚA,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà!

   (4) CHÚA siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

   (5) Ai sánh tày THƯỠNG ÐẾ Chúa ta, Ðấng ngự chốn cao vời,

   (6) cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

   (7) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc lên từ đống phân tro,

   (8) đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

   (9) Người làm cho đàn bà son sẻ
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN