Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 114 (113A): Thiên Chúa cho Ít-ra-en vượt qua Biển Ðỏ và sông Gio-đan

 Thánh Vịnh 114 (113A):

Thiên Chúa cho Ít-ra-en
vượt qua Biển Ðỏ và sông Gio-đan

  (1) Ha-lê-lui-a.
  Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,

   (2) thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

   (3) Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng.

   (4) Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

   (5) Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
  Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng?

   (6) Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

   (7) Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,

   (8) Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN