THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 132 (131): Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

 Thánh Vịnh 132 (131):

Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
  Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Ða-vít
  và mọi công lao vất vả của người:

   (2) chính người đã đoan thệ cùng ÐỨC CHÚA,
  đã khấn hứa cùng Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:

   (3) "Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,

   (4) chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,

   (5) khi chưa tìm được một nơi cho CHÚA ngự,
  một ngôi đền cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp."

   (6) Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.

   (7) Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
  phủ phục trước bệ rồng.

   (8) Lạy CHÚA, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.

   (9) Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính,
  kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo.

   (10) Vì vua Ða-vít, trung thần của Chúa,
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

   (11) ÐỨC CHÚA đã thề cùng vua Ða-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ,
  thề rằng: "Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

   (12) Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng.
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi!"

   (13) Vì ÐỨC CHÚA đã chọn Xi-on,
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

   (14) Người phán: "Ðây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

   (15) Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào,
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.

   (16) Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.

   (17) "Nơi đây, Ta sẽ cho Ða-vít một dòng dõi hùng cường,
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.

   (18) Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên."

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT