Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 131 (130): Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

 Thánh Vịnh 131 (130):

Như trẻ thơ
đặt hết niềm tin nơi Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít.
 
 
  Lòng con chẳng dám tự cao,
  mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
  Ðường cao vọng, chẳng đời nào bước,
  việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

   (2) hồn con, con vẫn trước sau
  giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
  Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
  trong con, hồn lặng lẽ an vui.

   (3) Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
  từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN