Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 130 (129): Tiếng kêu từ vực thẳm

 Thánh Vịnh 130 (129):

Tiếng kêu từ vực thẳm

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,

   (2) muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
  Dám xin Ngài lắng tai để ý
  Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

   (3) Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội,
  nào có ai đứng vững được chăng?

   (4) Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
  để chúng con biết kính sợ Ngài.

   (5) Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,
  cậy trông ở lời Người.

   (6) Hồn tôi trông chờ Chúa,
  hơn lính canh mong đợi hừng đông.
  Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

   (7) trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi,
  bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
  ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

   (8) Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
  cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN