Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 129 (128): Bị hà hiếp dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

 Thánh Vịnh 129 (128):

Bị hà hiếp
dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
  Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
  Ít-ra-en hãy nói lên điều đó.

   (2) Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
  nhưng đã không hề thắng được tôi.

   (3) Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
  đào xới lên những luống thật dài.

   (4) Nhưng mà CHÚA công minh
  đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.

   (5) Ước chi những kẻ thù Xi-on
  đều nhục nhã tháo lui hết thảy,

   (6) và nên như cỏ mọc mái nhà
  chưa ai nhổ mà đã héo khô!

   (7) Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
  cả người bó lúa cũng chẳng ôm về.

   (8) Khách qua đường không ai chào hỏi chúng:
  CHÚA ban phúc lành cho anh em.
  Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh CHÚA.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN