Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 146 (145): Phúc thay người trông cậy Chúa

 Thánh Vịnh 146 (145):

Phúc thay người trông cậy Chúa

  (1) Ha-lê-lui-a!
  Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

   (2) Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
  sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

   (3) Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
  nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.

   (4) Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
  dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

   (5) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
  và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.

   (6) Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi
  cùng muôn loài trong đó.
  Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

   (7) xử công minh cho người bị áp bức,
  ban lương thực cho kẻ đói ăn.
  CHÚA giải phóng những ai tù tội,

   (8) CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà.
  CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
  CHÚA yêu chuộng những người công chính.

   (9) CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
  Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
  nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

   (10) CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
  Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN