Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 148 (147): Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 148 (147):

Kêu mời toàn thể tạo thành
chúc tụng ÐỨC CHÚA

  (1) Ha-lê-lui-a!
  Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,
  ca tụng Người, trên chốn cao xanh.

   (2) Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
  ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!

   (3) Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,
  ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.

   (4) Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,
  cả khối nước phía trên bầu trời.

   (5) Nào ca tụng thánh danh ÐỨC CHÚA,
  vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành;

   (6) Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở,
  ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.

   (7) Ca tụng CHÚA đi, từ mười phương đất,
  này thuỷ quái dị hình, này tất cả vực sâu,

   (8) lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,
  ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.

   (9) Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,
  cây ăn trái và đủ loại bá hương,

   (10) thú vật rừng hoang cùng là gia súc,
  loài bò sát và mọi giống chim trời.

   (11) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,
  khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,

   (12) Ai là nam thanh, ai là nữ tú,
  khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng!

   (13) Nào ca tụng thánh danh Ðức Chúa,
  vì thánh danh Người cao cả vô song,
  và oai phong vượt quá đất trời.

   (14) Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.
  Ðó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa,
  của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người.
  Ha-lê-lui-a!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN