Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 142 (141): ÐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn

 Thánh Vịnh 142 (141):

ÐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn

(1) Thi khúc. Của vua Ða-vít. Khi vua Ða-vít ở trong hang. Cầu nguyện.
 
 
  (2) Tôi lớn tiếng kêu gào lên CHÚA,
  tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương,

   (3) lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
  nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.

   (4) Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
  thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi.
  Trên quãng đường con đang tiến bước,
  người ta đã gài bẫy rình chờ.

   (5) Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu:
  chẳng một ai thèm nhận biết con;
  không chỗ nào cho con lánh nạn,
  có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu!

   (6) Lạy CHÚA, con kêu gào lên CHÚA,
  con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn,
  là phần của riêng con
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.

   (7) Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu, vì con thật cùng khốn.
  Xin cứu con khỏi những người bách hại,
  bởi chúng mạnh hơn con.

   (8) Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
  để con cảm tạ danh thánh Chúa.
  Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
  vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN