Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 141 (140): Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

 Thánh Vịnh 141 (140):

Lời cầu
cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
 
  Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa,
  xin Ngài mau đến phù trợ con.
  Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.

   (2) Ước chi lời con nguyện
  như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
  và tay con giơ lên
  được chấp nhận như của lễ ban chiều.

   (3) Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA,
  và trông chừng lưỡi con.

   (4) Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
  đừng để con làm điều ác với bọn gian tà.
  Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.

   (5) Người công chính cứ việc đánh con
  và lấy tình thương mà sửa dạy,
  nhưng dầu thơm kẻ dữ
  con quyết chẳng cho xức trên đầu;
  khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.

   (6) Thủ lãnh chúng giờ đây bị xô vào tảng đá,
  họ đã từng hả dạ nghe tiếng con than rằng:

   (7) "Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
  như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới."

   (8) Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài,
  bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.

   (9) Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
  khỏi rơi vào cặm bẫy quân làm điều ác,

   (10) cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài,
  còn con đây thì được thoát khỏi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN