Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 137 (136): Trên bờ sông Ba-by-lon

 Thánh Vịnh 137 (136):

Trên bờ sông Ba-by-lon

  (1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;

   (2) trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.

   (3) Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
  lũ cướp này mời gượng vui lên:
  "Hát đi, hát thử đi xem
  Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài!"

   (4) Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi
  nơi đất khách quê người?

   (5) Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
  thì tay gãy đàn thành tê bại!

   (6) Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
  nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem
  làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

   (7) Lạy CHÚA, xin nhớ lại ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ,
  để trừng phạt con cái Ê-đôm.
  Ngày ấy chúng reo hò: "Phá nó đi, phá cho bình địa."

   (8) Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt!
  Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta!

   (9) Phúc thay người bắt những con thơ của mi
  mà đem đập vào đá.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN