Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 136 (135): Tạ ơn Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 136 (135):

Tạ ơn Thiên Chúa

  (1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (2) Hãy tạ ơn Thần các thần,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (3) Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (4) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (5) tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (6) trải mặt đất này trên làn nước bao la,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (7) Người làm ra những đèn trời to lớn
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (8) cho thái dương điều khiển ban ngày,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (9) đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (10) Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (11) dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (12) dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (13) Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (14) đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (15) xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (16) Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (17) sát hại bao lãnh chúa hùng cường,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (18) tiêu diệt những quân vương hiển hách,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (19) vua Xi-khôn của dân tộc E-mo-ri,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (20) và vua Oác miền Ba-san nữa,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (21) Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (22) gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (23) Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

   (24) gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (25) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (26) Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN