Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 134 (133): Kinh đêm trong Ðền Thánh

 Thánh Vịnh 134 (133):

Kinh đêm trong Ðền Thánh

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
  Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA
  ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!

   (2) Hãy giơ tay hướng về cung thánh
  mà dâng lên lời chúc tụng Người.

   (3) Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất
  xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
  từ núi thánh Xi-on.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN