Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 123 (122): Dân Ít-ra-en bị áp bức đặt hy vọng nơi Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 123 (122):

Dân Ít-ra-en bị áp bức
đặt hy vọng nơi Thiên Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
  Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
  Ðấng đang ngự trên trời.

   (2) Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ,
  như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ,
  mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên CHÚA
  là Thiên Chúa chúng ta,
  tới khi Người xót thương chút phận.

   (3) Dủ lòng thương, lạy CHÚA, xin dủ lòng thương,
  bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

   (4) hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
  lời nhạo báng của phường tự mãn,
  giọng khinh người của bọn kiêu căng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN