Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 110 (109): Ðấng Mê-si-a là Vua và Thượng Tế

 Thánh Vịnh 110 (109):

Ðấng Mê-si-a là Vua và Thượng Tế

(1) Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
 
 
  Sấm ngôn của ÐỨC CHÚA
  Ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:
  "Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

   (2) Từ Xi-on, ÐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:
  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Thánh Vịnh 109 (108): Bị kẻ thù nguyền rủa, xin ÐỨC CHÚA ban phúc lành

 Thánh Vịnh 109 (108):

Bị kẻ thù nguyền rủa,
xin ÐỨC CHÚA ban phúc lành

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.

 Lạy Thiên Chúa là Ðấng con ca ngợi,
xin Chúa đừng lặng thinh.

 (2) Bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con,
nói với con toàn lời dối trá,

Thánh Vịnh 108 (107): Ca tụng Thiên Chúa và xin Người thương giúp

 Thánh Vịnh 108 (107):

Ca tụng Thiên Chúa và xin Người thương giúp

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
 
  (2) Con vững dạ an lòng, lạy Thiên Chúa,
  này con xin đàn hát xướng ca với tất cả tâm hồn.

Thánh Vịnh 107 (106): Tạ ơn Chúa vì được Người giải thoát

 Thánh Vịnh 107 (106):

Tạ ơn Chúa vì được Người giải thoát

  (1) Ha-lê-luia.
  Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (2) Họ sẽ cùng nói lên như vậy,
  những người được CHÚA thương giải thoát;
  giải thoát cho khỏi tay địch thù,

Thánh Vịnh 106 (105): Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung

 Thánh Vịnh 106 (105):

Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung

  (1) Ha-lê-luia.
  Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   (2) Ai sẽ tường thuật những chiến công của CHÚA,
  sẽ công bố mọi câu tán tụng Người?

Thánh Vịnh 105 (104): Lịch sử kỳ diệu của Ít-ra-en (1 Sb 16,8-22)

 Thánh Vịnh 105 (104):

Lịch sử kỳ diệu của Ít-ra-en (1 Sb 16,8-22)

  Ha-lê-luia.

   (1) Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người,
  vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.

   (2) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
  và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Thánh Vịnh 104 (103): Ca tụng Ðấng Tạo Hoá

 Thánh Vịnh 104 (103):

Ca tụng Ðấng Tạo Hoá

  (1) Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
  Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!
  Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,

   (2) cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.
  Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,

Thánh Vịnh 103 (102): ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu

 Thánh Vịnh 103 (102):

ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu

(1) Của vua Ða-vít.
 
 
  Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
  toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

   (2) Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
  chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Thánh Vịnh 102 (101): Lời than van rên siết trong cảnh gian truân

 Thánh Vịnh 102 (101):

Lời than van rên siết trong cảnh gian truân

(1) Lời cầu của kẻ gặp khốn khó.
Trong cơn cùng khốn, người này dâng lời than vãn trước ÐỨC CHÚA.
 
 
  (2) Lạy CHÚA, xin nghe lời con cầu khẩn,
  tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

Thánh Vịnh 101 (100): Chân dung của nhà vua lý tưởng

 Thánh Vịnh 101 (100):

Chân dung của nhà vua lý tưởng

(1) Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
 
 
  Lạy CHÚA, con xin ca ngợi tình thương và công lý:
  con đàn hát kính Ngài.

   (2) Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
  bao giờ Ngài mới đến cùng con?
  Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
  ở trong cửa trong nhà.

Thánh Vịnh 100 (99): Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 100 (99):

Mời gọi vào đền thánh
để ca ngợi, tạ ơn ÐỨC CHÚA

(1) Thánh vịnh. Ðể tạ ơn.
 
 
  Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,

   (2) phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,
  vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Thánh Vịnh 99 (98): ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh

 Thánh Vịnh 99 (98):

ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh

  (1) CHÚA là Vua hiển trị : chư dân phải rụng rời;
  Người ngự trên các thần hộ giá : địa cầu phải chuyển rung.

   (2) Ở Xi-on, CHÚA quả là vĩ đại, Người trổi vượt trên tất cả mọi dân.

Thánh Vịnh 98 (97): ÐỨC CHÚA, Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân

 Thánh Vịnh 98 (97):

ÐỨC CHÚA,
Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân

(1) Thánh vịnh.
 
 
  Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
  vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
  Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
  nhờ cánh tay chí thánh của Người.

   (2) CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ,
  mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;

Thánh Vịnh 97 (96): ÐỨC CHÚA là Thẩm Phán sẽ vinh quang ngự đến

 Thánh Vịnh 97 (96):

ÐỨC CHÚA là Thẩm Phán
sẽ vinh quang ngự đến

  (1) CHÚA là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
  vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

   (2) Mây u ám bao phủ quanh Người,
  bệ ngai rồng là công minh chính trực.

Thánh Vịnh 96 (95): ÐỨC CHÚA là Vua và Thẩm Phán muôn dân (1Sb 16,23-33)

 Thánh Vịnh 96 (95):

ÐỨC CHÚA là Vua
và Thẩm Phán muôn dân
(1Sb 16,23-33)

  (1) Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
  hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu!

   (2) Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh!
  Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

Thánh Vịnh 95 (94): Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 95 (94):

Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA

  (1) Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA,
  tung hô Người là Núi Ðá độ trì ta,

   (2) vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Thánh Vịnh 94 (93): ÐỨC CHÚA xử công minh cho người lành

 Thánh Vịnh 94 (93):

ÐỨC CHÚA xử công minh cho người lành

  (1) Lạy CHÚA là Chúa Trời trả báo,
  lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm!

   (2) Ðấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
  trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.

Thánh Vịnh 93 (92): ÐỨC CHÚA là Vua vũ trụ

 Thánh Vịnh 93 (92):

ÐỨC CHÚA là Vua vũ trụ

  (1) CHÚA là Vua hiển trị, CHÚA mặc oai phong tựa cẩm bào,
  Người lấy dũng lực làm cân đai.
  Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.

   (2) Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa:
  Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Thánh Vịnh 92 (91): Ca tụng ÐỨC CHÚA, Ðấng chính trực công minh

 Thánh Vịnh 92 (91):

Ca tụng ÐỨC CHÚA, Ðấng chính trực công minh

(1) Thánh vịnh. Thánh ca. Cho ngày sa-bát.
 
 
  (2) Thú vị thay được tạ ơn CHÚA,
  được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,

Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng

 Thánh Vịnh 91 (90):

Nương bóng Chúa toàn năng

  (1) Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao
  và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

   (2) hãy thưa với CHÚA rằng:
  "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
  là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài."

Thánh Vịnh 90 (89): Ðời sống con người mong manh và mỏng giòn

 Thánh Vịnh 90 (89):

Ðời sống con người mong manh và mỏng giòn

(1) Lời cầu nguyện. Của ông Mô-sê, người của Thiên Chúa.
 
 
  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
  Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

   (2) ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
  địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
  Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Thánh Vịnh 89 (88): Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít

 Thánh Vịnh 89 (88):

Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít

(1) Thi khúc. Của ông Ê-than, người Ét-ra.
 
 
  (2) Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng,
  qua muôn ngàn thế hệ
  miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

Thánh Vịnh 88 (87): Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

 Thánh Vịnh 88 (87):

Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.
Phần nhạc trưởng. Lúc bệnh hoạn. Lúc sầu muộn.
Thi khúc. Của ông Hê-man, người Ét-ra.
 
 
  (2) Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,
  trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.

Thánh Vịnh 87 (86): Thành Xi-on là mẹ muôn dân

 Thánh Vịnh 87 (86):

Thành Xi-on là mẹ muôn dân

(1) Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
 
 
  Thành Xi-on được lập trên núi thánh.

   (2) CHÚA yêu chuộng cửa thành
  hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

Thánh Vịnh 86 (85): Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

 Thánh Vịnh 86 (85):

Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

(1) Lời cầu khẩn. Của vua Ða-vít.
 
 
  Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,
  vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

   (2) Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
  Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

Thánh Vịnh 85 (84): Xin ơn bình an và cứu độ

 Thánh Vịnh 85 (84):

Xin ơn bình an và cứu độ

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.
 
 
  (2) Lạy CHÚA, Ngài đã tỏ lòng thương thánh điện,
  tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.

Thánh Vịnh 84 (83): Ước mong về Ðền Thánh

 Thánh Vịnh 84 (83):

Ước mong về Ðền Thánh

(1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn thành Gát. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.
 
 
  (2) Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Thánh Vịnh 83 (82): Kẻ thù của Ít-ra-en liên minh chống lại Ít-ra-en và Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 83 (82):

Kẻ thù của Ít-ra-en
liên minh chống lại Ít-ra-en và Thiên Chúa

(1) Thánh vịnh. Thánh ca. Của ông A-xáp.
 
 
  (2) Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh,
  xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa.

Thánh Vịnh 82 (81): Tố cáo những thẩm phán bất công

 Thánh Vịnh 82 (81):

Tố cáo những thẩm phán bất công

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
 
 
  Thượng Ðế chủ tọa triều đình thiên quốc,
  Người xử án giữa chư thánh chư thần:

   (2) "Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
  hay còn thiên vị phường gian ác?

Thánh Vịnh 81 (80): Long trọng nhắc lại lời giao ước

 Thánh Vịnh 81 (80):

Long trọng nhắc lại lời giao ước

(1) Phần ca trưởng. Có họa đàn thành Gát. Của ông A-xáp.
 
 
  (2) Reo lên mừng Thiên Chúa, Ðấng trợ lực chúng ta!
  Hò vang dậy đi nào kính Chúa nhà Gia-cóp!

Thánh Vịnh 80 (79): Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

 Thánh Vịnh 80 (79):

Lạy Thiên Chúa,
xin thăm nom vườn nho của Chúa

(1) Phần ca trưởng. Ðiệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.
 
 
  (2) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
  Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giu-se
  như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
  Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,

Thánh Vịnh 79 (78): Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Ðền Thờ bị phá huỷ

 Thánh Vịnh 79 (78):

Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem
và Ðền Thờ bị phá huỷ

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
 
 
  Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài;
  chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
  phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn;

   (2) tử thi những người tôi tớ Chúa,
  chúng đem liệng cho chim trời ăn;
  xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
  lại quẳng làm mồi cho dã thú.

Thánh Vịnh 78 (77): Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc

 Thánh Vịnh 78 (77):

Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ
mà dân Chúa lại bội bạc

(1) Thi khúc. Của ông A-xáp.
 
 
  Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
  Lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.

   (2) Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ,
  công bố điều huyền bí thuở xa xưa.

Thánh Vịnh 77 (76): Hồi tưởng những kỳ công của Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 77 (76):

Hồi tưởng những kỳ công của Thiên Chúa


(1)
 Phần nhạc trưởng? Giơ-đu-thun. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.

 
  (2) Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,
  lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.

Thánh Vịnh 76 (75): Tạ ơn sau khi chiến thắng

 Thánh Vịnh 76 (75):

Tạ ơn sau khi chiến thắng

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.
 
 
  (2) Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
  tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.

Thánh Vịnh 75 (74): Thiên Chúa là thẩm phán công minh

 Thánh Vịnh 75 (74):

Thiên Chúa là thẩm phán công minh

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

(2) Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

Thánh Vịnh 74 (73): Than vãn vì Ðền Thờ bị tàn phá và thù địch lộng hành

 Thánh Vịnh 74 (73):

Than vãn vì Ðền Thờ bị tàn phá
và thù địch lộng hành

(1) Thi khúc. Của ông A-xáp.

Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
sao bừng bừng nổi giận
với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?

(2) Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,
chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,
và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.

Thánh Vịnh 73 (72): Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

 Thánh Vịnh 73 (72):

Lạy Chúa Trời,
xin đến cứu con

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.

Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Ít-ra-en,
với những kẻ có lòng trong sạch!

(2) Thế mà tôi đã gần như hụt bước,
một chút nữa là tôi phải trượt chân,

Thánh Vịnh 72 (71): Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua

 Thánh Vịnh 72 (71):

Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua

(1) Của vua Sa-lô-môn.

Tâu Thượng Ðế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

(2) để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Thánh Vịnh 71 (70): Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa

 Thánh Vịnh 71 (70):

Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa

(1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

(2) Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

Thánh Vịnh 70 (69): Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con (Tv 40, 14-18)

 Thánh Vịnh 70 (69):

Lạy Chúa Trời,
xin đến cứu con
 (Tv 40, 14-18)

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Ðể tưởng nhớ.

(2) Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!

Thánh Vịnh 69 (68): Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân

 Thánh Vịnh 69 (68):

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà con phải thiệt thân

(1) Phần nhạc trưởng. Theo điệu: Bông huệ� Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ.

Thánh Vịnh 68 (67): Thiên Chúa chiến thắng khải hoàn

 Thánh Vịnh 68 (67):

Thiên Chúa chiến thắng khải hoàn

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Thánh vịnh. Thánh ca.

(2) Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

Thánh Vịnh 67 (66): Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 67 (66):

Muôn dân nước
hãy cảm tạ Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Thánh ca.

(2) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

Thánh Vịnh 66 (65): Ca khúc tạ ơn

 Thánh Vịnh 66 (65):

Ca khúc tạ ơn

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh ca. Thánh vịnh.

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,

(2) đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

Thánh Vịnh 65 (64): Lời tạ ơn long trọng

 Thánh Vịnh 65 (64):

Lời tạ ơn long trọng

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. Thánh ca.

(2) Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng,
điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

Thánh Vịnh 64 (63): Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

 Thánh Vịnh 64 (63):

Cầu xin Thiên Chúa
giúp đối phó với kẻ thù

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

Thánh Vịnh 63 (62): Tâm hồn khát khao Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 63 (62):

Tâm hồn khát khao Thiên Chúa

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. Khi ông ở trong sa mạc Giu-đa.

(2) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Thánh Vịnh 62 (61): Tin tưởng vào Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 62 (61):

Tin tưởng vào Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,

Thánh Vịnh 61 (60): Người lưu vong cầu nguyện

 Thánh Vịnh 61 (60):

Người lưu vong cầu nguyện

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,
và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

Thánh Vịnh 60 (59): Lời cầu nguyện sau khi bại trận

 Thánh Vịnh 60 (59):

Lời cầu nguyện sau khi bại trận

(1) Phần nhạc trưởng. Theo điệu "Bông huệ chứng tri".
Se sẽ. Của vua Ða-vít. Ðể dạy.
(2) Khi ông đánh dân A-ram Na-ha-ra-gim và A-ram Xô-va,
và khi ông Giô-áp trở lại đánh thắng Ê-đôm trong thung lũng Muối:
mười hai ngàn người

Thánh Vịnh 59 (58): Xin ơn đối phó với kẻ thù

 Thánh Vịnh 59 (58):

Xin ơn đối phó với kẻ thù

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Ða-vít.
Se sẽ. Khi vua Sa-un sai người canh giữ nhà ông để hãm hại ông.

(2) Lạy Thiên Chúa của con,
xin cứu con khỏi lũ địch thù,
bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,

Thánh Vịnh 58 (57): Có thực các người phán quyết công minh?

 Thánh Vịnh 58 (57):

Có thực các người phán quyết công minh?

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Ða-vít. Se sẽ.

(2) Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?

Thánh Vịnh 57 (56): Ẩn náu bên Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 57 (56):

Ẩn náu bên Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.

(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai họa khổ đau.

Thánh Vịnh 56 (55): Tin tưởng vào Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 56 (55):

Tin tưởng vào Thiên Chúa

(1) Phần ca trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.

(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

Thánh Vịnh 55 (54): Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

 Thánh Vịnh 55 (54):

Than phiền vì địch thù hung dữ,
vì bạn bất trung

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

Thánh Vịnh 54 (53): Xin ơn phù giúp

 Thánh Vịnh 54 (53):

Xin ơn phù giúp

(1) Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Ða-vít.
(2) Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa:
"Này, Ða-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?"

Thánh Vịnh 53 (52): Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 14)

 Thánh Vịnh 53 (52):

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 14)

(1) Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Ða-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ : "Làm chi có Chúa Trời!"

(2) Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.

Thánh Vịnh 52 (51): Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

 Thánh Vịnh 52 (51):

Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

(1) Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của vua Ða-vít.
(2) Khi Ðô-ếch, người Ê-đôm, đến báo cho vua Sa-un rằng:
"Ða-vít đến gặp ông A-khi-me-léc!"

Thánh Vịnh 51 (50): Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

 Thánh Vịnh 51 (50):

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

Thánh Vịnh 50 (49): Thế nào là có lòng đạo đức thật

 Thánh Vịnh 50 (49):

Thế nào là có lòng đạo đức thật

(1) Thánh vịnh của ông A-xáp.

ÐỨC CHÚA, Thượng Ðế chí tôn, nay Người lên tiếng,
Từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

(2) Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,

Thánh Vịnh 49 (48): Của đời phù vân

 Thánh Vịnh 49 (48):

Của đời phù vân

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

(2) Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân,

Thánh Vịnh 48 (47): Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

 Thánh Vịnh 48 (47):

Thiên Chúa,
Ðấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

(2) Cao cả thay ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người!

Thánh Vịnh 47 (46): Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

 Thánh Vịnh 47 (46):

Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

(2) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

Thánh Vịnh 46 (45): Thiên Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu

 Thánh Vịnh 46 (45):

Thiên Chúa là nơi ẩn náu
và sức mạnh của người tín hữu

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc.
Theo hồ kèn. Thánh ca.

(2) Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN